İşletme Ekonomisi Danışmanlığı

  Çiftlikte ve Tarlada Makina  İşletmeciliği

  Bitkisel Üretim , İyi Tarım  Uygulamaları ve  Organik Tarım  Danışmanlığı

  Toprak, Bitki, Yem, Gübre  Analizlerinin  Değerlendirilmesi  ve  Tavsiye Verilmesi

  Münavebe, üretim teknikleri, bitki  bakımı,  Hasat,  Depolama İşletme  Tekniği ve  Pazarlama

  Bitki Koruma

  İşletme Kayıtlarının Tutulması ve    Değerlendirilmesi

AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI